LOGIN REGISTER

Team Statistics: P.A.O.K. F.C.

Team Stats

POSITION POINTS GAMES GO. SHOTS GO./SHOTS ASS. PASSES TURNOVER F+ F- SENT OFF
6 45 30 32 328 1/10.3 21 1240 973 592 629 98 1 5
OPPONENTS 29 358 1/12.3 16 1386 1086 602 622 89 0 2
POSITION POINTS GAMES GO.
6 45 30 32 98 1
SHOTS 328 GOALS/SHOTS 1/10.3
ASSISTS 21 PASSES 1240
TURNOVER 973 FOULS SUFFERED 592
FOULS MADE 629 SENT OFF 5
OPPONENTS 29 89 0
SHOTS 358 GOALS/SHOTS 1/12.3
ASSISTS 16 PASSES 1386
TURNOVER 1086 FOULS SUFFERED 602
FOULS MADE 622 SENT OFF 2

Averages per Game

GO. SHOTS GO./SHOTS ASS. PASSES TURNOVER F+ F- SENT OFF
P.A.O.K. F.C. 1.1 10.9 1/10.3 0.7 41.3 32.4 19.7 21 3.3 0 0.2
OPPONENTS 1 11.9 1/12.3 0.5 46.2 36.2 20.1 20.7 3 0 0.1
GO.
P.A.O.K. F.C. 1.1 3.3 0
SHOTS 10.9 GOALS/SHOTS 1/10.3
ASSISTS 0.7 PASSES 41.3
TURNOVER 32.4 FOULS SUFFERED 19.7
FOULS MADE 21 SENT OFF 0.2
OPPONENTS 1 3 0
SHOTS 11.9 GOALS/SHOTS 1/12.3
ASSISTS 0.5 PASSES 46.2
TURNOVER 36.2 FOULS SUFFERED 20.1
FOULS MADE 20.7 SENT OFF 0.1

Players Stats

NAME GA. GO. SHOTS G/SH. IN. OUT. HEADS ASS. CROS. PASS. TURN. OWN SAVES STEALS CLEAR F- F+ PEN. M.PEN. M.CH.
FERNANDES DANIEL MARCIO 29 0 0 0 0 0 0 0/0 40 33 0 100 1 141 1 11 0 0 0 4 0 2739
ARABATZIS NIKOS 27 1 10 1/10.0 2 8 0 3 21/87 116 79 0 3 39 24 39 37 0 0 0 9 0 2463
KONSTANTINIDIS PANTELIS 24 0 11 7 3 1 3 12/45 118 89 0 3 19 16 48 25 0 0 0 6 0 2218
BARCAUAN COSMIN 26 0 4 3 1 0 0 2/13 50 62 0 6 42 55 43 30 0 0 0 9 0 2449
REBOSIO MIGUEL 3 0 1 0 1 0 0 0/0 6 5 0 2 2 14 4 1 0 0 0 1 0 280
ZEGARRA CARLOS 5 1 1 1/1.0 0 0 1 0 0/4 18 11 0 0 3 7 9 0 0 0 0 1 0 231
ZAGORAKIS THEODOROS 23 0 8 0 8 0 2 6/26 177 68 0 3 51 28 42 55 0 0 0 8 0 1820
ELIADIS STELIOS 23 3 17 1/5.7 6 6 5 1 0/16 72 57 0 1 32 13 33 52 0 0 1 7 0 1688
CHARALAMBIDIS KOSTAS 16 1 23 1/23.0 8 15 0 2 15/101 40 46 0 0 19 2 40 29 0 0 1 4 0 1126
GONZALES TONI 20 0 16 4 9 3 2 14/58 29 43 0 0 9 1 16 15 0 0 0 3 0 874
YIASEMAKI YIASOUMIS 15 1 10 1/10.0 7 1 2 0 1/2 13 13 0 1 5 3 17 14 0 0 1 0 0 547
CHRISTODOULOPOULOS LAZAROS 7 2 12 1/6.0 3 6 3 0 0/4 18 19 0 1 1 0 6 7 0 0 1 3 0 292
MALEZAS STELIOS 10 0 0 0 0 0 0 0/0 4 9 0 2 5 13 8 4 0 0 0 1 0 375
INDIO DO NASIMENTO 4 0 2 2 0 0 0 2/6 5 1 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 161
VANGELIS LABROS 11 0 9 1 6 2 0 3/8 55 27 0 0 19 1 18 22 0 0 0 5 0 574
MIECIEL MARCIN 29 14 78 1/5.6 41 19 18 0 6/49 104 101 0 1 12 7 55 56 0 0 5 4 0 2625
CHASIOTIS DIONYSSIS 2 0 0 0 0 0 0 0/0 4 4 0 1 1 3 3 2 0 0 0 1 0 124
BALAFAS SOTIRIS 23 2 21 1/10.5 5 7 9 3 2/7 65 56 0 2 40 32 54 29 0 0 1 8 0 1519
ATHANASIADIS STEFANOS 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
TORGHELLE SANDOR 24 1 32 1/32.0 12 10 10 1 4/14 40 60 0 0 10 3 76 42 0 0 4 6 0 1535
TSIGAS THANASIS 7 1 6 1/6.0 3 1 2 0 1/7 7 12 0 0 2 1 8 4 0 0 0 0 0 343
TOHOUROGLOU KYRIAKOS 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 94
GEORGIADIS 13 1 16 1/16.0 7 7 2 2 22/109 69 47 0 0 15 1 14 30 0 0 0 0 0 1039
CHARALAMBOUS ELIAS 21 1 26 1/26.0 5 16 5 0 11/63 56 42 0 6 15 16 40 61 0 0 1 8 1 1799
MELISSIS CHRISTOS 30 1 9 1/9.0 2 2 5 2 3/16 73 58 0 3 47 48 21 56 0 0 1 3 0 2745
MUNIN HUSSEIN 15 0 12 0 12 0 0 7/22 45 20 0 0 9 8 16 6 0 0 0 1 0 805
AZMY AMIR 9 0 4 0 4 0 0 0/4 15 11 0 1 8 29 14 4 0 0 0 6 0 599
TOTALS 30 32 328 1/10.3 118 142 68 21 132/661 1240 973 0 138 408 473 629 592 0 0 16 98 1 31082
NAME GAMES GOALS
FERNANDES DANIEL MARCIO 29 0 4 0 2739
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 40
TURNOVER 33 OWN GOAL 0
SAVES 100 STEALS 1
CLEAR 141 FOULS MADE 1
FOULS SUFFERED 11 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
ARABATZIS NIKOS 27 1 9 0 2463
SHOTS 10 GOALS PER ATTEMPTS 1/10.0
SHOTS IN BOX 2 OUT. 8
HEADS 0 ASSISTS 3
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 87/21 PASSES 116
TURNOVER 79 OWN GOAL 0
SAVES 3 STEALS 39
CLEAR 24 FOULS MADE 39
FOULS SUFFERED 37 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
KONSTANTINIDIS PANTELIS 24 0 6 0 2218
SHOTS 11 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 7 OUT. 3
HEADS 1 ASSISTS 3
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 45/12 PASSES 118
TURNOVER 89 OWN GOAL 0
SAVES 3 STEALS 19
CLEAR 16 FOULS MADE 48
FOULS SUFFERED 25 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
BARCAUAN COSMIN 26 0 9 0 2449
SHOTS 4 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 3 OUT. 1
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 13/2 PASSES 50
TURNOVER 62 OWN GOAL 0
SAVES 6 STEALS 42
CLEAR 55 FOULS MADE 43
FOULS SUFFERED 30 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
REBOSIO MIGUEL 3 0 1 0 280
SHOTS 1 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 1
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 6
TURNOVER 5 OWN GOAL 0
SAVES 2 STEALS 2
CLEAR 14 FOULS MADE 4
FOULS SUFFERED 1 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
ZEGARRA CARLOS 5 1 1 0 231
SHOTS 1 GOALS PER ATTEMPTS 1/1.0
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 1 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 4/0 PASSES 18
TURNOVER 11 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 3
CLEAR 7 FOULS MADE 9
FOULS SUFFERED 0 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
ZAGORAKIS THEODOROS 23 0 8 0 1820
SHOTS 8 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 8
HEADS 0 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 26/6 PASSES 177
TURNOVER 68 OWN GOAL 0
SAVES 3 STEALS 51
CLEAR 28 FOULS MADE 42
FOULS SUFFERED 55 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
ELIADIS STELIOS 23 3 7 0 1688
SHOTS 17 GOALS PER ATTEMPTS 1/5.7
SHOTS IN BOX 6 OUT. 6
HEADS 5 ASSISTS 1
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 16/0 PASSES 72
TURNOVER 57 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 32
CLEAR 13 FOULS MADE 33
FOULS SUFFERED 52 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
CHARALAMBIDIS KOSTAS 16 1 4 0 1126
SHOTS 23 GOALS PER ATTEMPTS 1/23.0
SHOTS IN BOX 8 OUT. 15
HEADS 0 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 101/15 PASSES 40
TURNOVER 46 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 19
CLEAR 2 FOULS MADE 40
FOULS SUFFERED 29 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
GONZALES TONI 20 0 3 0 874
SHOTS 16 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 4 OUT. 9
HEADS 3 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 58/14 PASSES 29
TURNOVER 43 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 9
CLEAR 1 FOULS MADE 16
FOULS SUFFERED 15 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
YIASEMAKI YIASOUMIS 15 1 0 0 547
SHOTS 10 GOALS PER ATTEMPTS 1/10.0
SHOTS IN BOX 7 OUT. 1
HEADS 2 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 2/1 PASSES 13
TURNOVER 13 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 5
CLEAR 3 FOULS MADE 17
FOULS SUFFERED 14 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
CHRISTODOULOPOULOS LAZAROS 7 2 3 0 292
SHOTS 12 GOALS PER ATTEMPTS 1/6.0
SHOTS IN BOX 3 OUT. 6
HEADS 3 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 4/0 PASSES 18
TURNOVER 19 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 1
CLEAR 0 FOULS MADE 6
FOULS SUFFERED 7 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
MALEZAS STELIOS 10 0 1 0 375
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 4
TURNOVER 9 OWN GOAL 0
SAVES 2 STEALS 5
CLEAR 13 FOULS MADE 8
FOULS SUFFERED 4 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
INDIO DO NASIMENTO 4 0 0 0 161
SHOTS 2 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 2 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 6/2 PASSES 5
TURNOVER 1 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 2
CLEAR 2 FOULS MADE 4
FOULS SUFFERED 0 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
VANGELIS LABROS 11 0 5 0 574
SHOTS 9 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 1 OUT. 6
HEADS 2 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 8/3 PASSES 55
TURNOVER 27 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 19
CLEAR 1 FOULS MADE 18
FOULS SUFFERED 22 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
MIECIEL MARCIN 29 14 4 0 2625
SHOTS 78 GOALS PER ATTEMPTS 1/5.6
SHOTS IN BOX 41 OUT. 19
HEADS 18 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 49/6 PASSES 104
TURNOVER 101 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 12
CLEAR 7 FOULS MADE 55
FOULS SUFFERED 56 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 5
CHASIOTIS DIONYSSIS 2 0 1 0 124
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 4
TURNOVER 4 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 1
CLEAR 3 FOULS MADE 3
FOULS SUFFERED 2 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
BALAFAS SOTIRIS 23 2 8 0 1519
SHOTS 21 GOALS PER ATTEMPTS 1/10.5
SHOTS IN BOX 5 OUT. 7
HEADS 9 ASSISTS 3
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 7/2 PASSES 65
TURNOVER 56 OWN GOAL 0
SAVES 2 STEALS 40
CLEAR 32 FOULS MADE 54
FOULS SUFFERED 29 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
ATHANASIADIS STEFANOS 1 0 0 0 18
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 0
TURNOVER 0 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 0
CLEAR 0 FOULS MADE 0
FOULS SUFFERED 0 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
TORGHELLE SANDOR 24 1 6 0 1535
SHOTS 32 GOALS PER ATTEMPTS 1/32.0
SHOTS IN BOX 12 OUT. 10
HEADS 10 ASSISTS 1
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 14/4 PASSES 40
TURNOVER 60 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 10
CLEAR 3 FOULS MADE 76
FOULS SUFFERED 42 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 4
TSIGAS THANASIS 7 1 0 0 343
SHOTS 6 GOALS PER ATTEMPTS 1/6.0
SHOTS IN BOX 3 OUT. 1
HEADS 2 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 7/1 PASSES 7
TURNOVER 12 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 2
CLEAR 1 FOULS MADE 8
FOULS SUFFERED 4 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
TOHOUROGLOU KYRIAKOS 1 0 0 0 94
SHOTS 0 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 0
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 0/0 PASSES 1
TURNOVER 0 OWN GOAL 0
SAVES 2 STEALS 0
CLEAR 5 FOULS MADE 0
FOULS SUFFERED 0 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
GEORGIADIS 13 1 0 0 1039
SHOTS 16 GOALS PER ATTEMPTS 1/16.0
SHOTS IN BOX 7 OUT. 7
HEADS 2 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 109/22 PASSES 69
TURNOVER 47 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 15
CLEAR 1 FOULS MADE 14
FOULS SUFFERED 30 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
CHARALAMBOUS ELIAS 21 1 8 1 1799
SHOTS 26 GOALS PER ATTEMPTS 1/26.0
SHOTS IN BOX 5 OUT. 16
HEADS 5 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 63/11 PASSES 56
TURNOVER 42 OWN GOAL 0
SAVES 6 STEALS 15
CLEAR 16 FOULS MADE 40
FOULS SUFFERED 61 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
MELISSIS CHRISTOS 30 1 3 0 2745
SHOTS 9 GOALS PER ATTEMPTS 1/9.0
SHOTS IN BOX 2 OUT. 2
HEADS 5 ASSISTS 2
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 16/3 PASSES 73
TURNOVER 58 OWN GOAL 0
SAVES 3 STEALS 47
CLEAR 48 FOULS MADE 21
FOULS SUFFERED 56 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 1
MUNIN HUSSEIN 15 0 1 0 805
SHOTS 12 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 12
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 22/7 PASSES 45
TURNOVER 20 OWN GOAL 0
SAVES 0 STEALS 9
CLEAR 8 FOULS MADE 16
FOULS SUFFERED 6 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0
AZMY AMIR 9 0 6 0 599
SHOTS 4 GOALS PER ATTEMPTS -
SHOTS IN BOX 0 OUT. 4
HEADS 0 ASSISTS 0
CROSSES: SUCCESSFULLY/ATTEMPTS 4/0 PASSES 15
TURNOVER 11 OWN GOAL 0
SAVES 1 STEALS 8
CLEAR 29 FOULS MADE 14
FOULS SUFFERED 4 PENALTIES 0
MISSED PENALTIES 0 MISSED CHANCES 0