ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Στατιστικά ΔιαιτητώνΟΝΟΜΑ ΑΓΩΝΕΣ 1 X 2 GOALS ΠΕΝ. ΣΟΥΤ Σ.ΜΟ. ΦΑΟΥΛ Φ. ΜΟ ΚΙΤ. ΚΙΤ. ΜΟ ΚΟΚ. ΚΟΚ. ΜΟ ΑΠΟΒ.
Τζήλος Αθανάσιος 15 6 4 5 36 5 290 19.33 491 32.73 75 5.00 1 0.07 3
Σκούλας Εμμανουήλ 14 4 6 4 31 3 260 18.57 461 32.93 94 6.71 1 0.07 2
Τζοβάρας Γεώργιος 13 9 1 3 36 2 263 20.23 387 29.77 67 5.15 0 0.00 2
Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης 13 8 2 3 33 2 293 22.54 398 30.62 62 4.77 0 0.00 2
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 12 4 4 4 34 3 223 18.58 364 30.33 70 5.83 2 0.17 3
Σέζος Αθανάσιος 12 6 4 2 17 1 196 16.33 413 34.42 72 6.00 1 0.08 3
Ζαχαριάδης Πραξιτέλης 11 4 5 2 27 6 229 20.82 352 32.00 62 5.64 1 0.09 3
Ευαγγέλου Άγγελος 11 6 2 3 31 7 231 21.00 351 31.91 52 4.73 2 0.18 3
Καραντώνης Δημήτριος 11 6 3 2 33 6 207 18.82 333 30.27 44 4.00 1 0.09 2
Τσαμούρης Αλέξανδρος 10 8 2 0 16 1 171 17.10 289 28.90 47 4.70 0 0.00 3
Παπαπέτρου Αναστάσιος 10 5 3 2 20 1 154 15.40 371 37.10 47 4.70 0 0.00 1
Κατσικογιάννης Αλέξανδρος 10 6 3 1 15 3 182 18.20 327 32.70 60 6.00 1 0.10 5
Νεοφυτιάδης Ιωάννης 10 5 5 0 24 2 193 19.30 336 33.60 59 5.90 2 0.20 4
Κομίνης Γεώργιος 10 4 3 3 23 0 140 14.00 305 30.50 74 7.40 0 0.00 2
Κουτσιαύτης Αριστομένης 10 4 2 4 20 7 176 17.60 326 32.60 57 5.70 1 0.10 4
Μάνταλος Σταύρος 9 3 4 2 16 3 169 18.78 271 30.11 55 6.11 0 0.00 1
Παπαδόπουλος Ιωάννης 9 2 2 5 23 4 169 18.78 287 31.89 39 4.33 2 0.22 3
Στυλιαράς Δημήτρης 9 4 3 2 19 2 171 19.00 316 35.11 52 5.78 1 0.11 6
Βάτσιος Αριστείδης 9 3 3 3 21 4 166 18.44 275 30.56 65 7.22 0 0.00 3
Κουμπαράκης Στέφανος 8 4 3 1 12 0 132 16.50 232 29.00 42 5.25 0 0.00 1
Μπλάνας Γεώργιος 8 4 1 3 21 1 162 20.25 262 32.75 39 4.88 0 0.00 3
Αρετόπουλος Αλεξάνδρος 8 3 2 3 11 1 113 14.13 189 23.63 47 5.88 3 0.38 4
Θάνος Δημήτριος 4 1 2 1 6 1 71 17.75 122 30.50 21 5.25 0 0.00 2
Καλογερόπουλος Χαράλαμπος 4 0 3 1 5 0 67 16.75 132 33.00 28 7.00 0 0.00 1
 • Τζήλος Αθανάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 15
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 5
  • ΣΟΥΤ 290
  • 1 6
  • X 4
  • 2 5
  • GOALS 36
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.33
  • ΦΑΟΥΛ 491
  • Φ. ΜΟ 32.73
  • ΚΙΤ. 75
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.00
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.07
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Σκούλας Εμμανουήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 14
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 260
  • 1 4
  • X 6
  • 2 4
  • GOALS 31
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.57
  • ΦΑΟΥΛ 461
  • Φ. ΜΟ 32.93
  • ΚΙΤ. 94
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.71
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.07
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Τζοβάρας Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 13
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 263
  • 1 9
  • X 1
  • 2 3
  • GOALS 36
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.23
  • ΦΑΟΥΛ 387
  • Φ. ΜΟ 29.77
  • ΚΙΤ. 67
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.15
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης
  • ΑΓΩΝΕΣ 13
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 293
  • 1 8
  • X 2
  • 2 3
  • GOALS 33
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 22.54
  • ΦΑΟΥΛ 398
  • Φ. ΜΟ 30.62
  • ΚΙΤ. 62
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.77
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 12
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 223
  • 1 4
  • X 4
  • 2 4
  • GOALS 34
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.58
  • ΦΑΟΥΛ 364
  • Φ. ΜΟ 30.33
  • ΚΙΤ. 70
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.83
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.17
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Σέζος Αθανάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 12
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 196
  • 1 6
  • X 4
  • 2 2
  • GOALS 17
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 16.33
  • ΦΑΟΥΛ 413
  • Φ. ΜΟ 34.42
  • ΚΙΤ. 72
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.00
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.08
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Ζαχαριάδης Πραξιτέλης
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 229
  • 1 4
  • X 5
  • 2 2
  • GOALS 27
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.82
  • ΦΑΟΥΛ 352
  • Φ. ΜΟ 32.00
  • ΚΙΤ. 62
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.64
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Ευαγγέλου Άγγελος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 7
  • ΣΟΥΤ 231
  • 1 6
  • X 2
  • 2 3
  • GOALS 31
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 21.00
  • ΦΑΟΥΛ 351
  • Φ. ΜΟ 31.91
  • ΚΙΤ. 52
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.73
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.18
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Καραντώνης Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 207
  • 1 6
  • X 3
  • 2 2
  • GOALS 33
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.82
  • ΦΑΟΥΛ 333
  • Φ. ΜΟ 30.27
  • ΚΙΤ. 44
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.00
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Τσαμούρης Αλέξανδρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 171
  • 1 8
  • X 2
  • 2 0
  • GOALS 16
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 17.10
  • ΦΑΟΥΛ 289
  • Φ. ΜΟ 28.90
  • ΚΙΤ. 47
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.70
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Παπαπέτρου Αναστάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 154
  • 1 5
  • X 3
  • 2 2
  • GOALS 20
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 15.40
  • ΦΑΟΥΛ 371
  • Φ. ΜΟ 37.10
  • ΚΙΤ. 47
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.70
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Κατσικογιάννης Αλέξανδρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 182
  • 1 6
  • X 3
  • 2 1
  • GOALS 15
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.20
  • ΦΑΟΥΛ 327
  • Φ. ΜΟ 32.70
  • ΚΙΤ. 60
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.00
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.10
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 5
 • Νεοφυτιάδης Ιωάννης
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 193
  • 1 5
  • X 5
  • 2 0
  • GOALS 24
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.30
  • ΦΑΟΥΛ 336
  • Φ. ΜΟ 33.60
  • ΚΙΤ. 59
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.90
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.20
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Κομίνης Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 140
  • 1 4
  • X 3
  • 2 3
  • GOALS 23
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 14.00
  • ΦΑΟΥΛ 305
  • Φ. ΜΟ 30.50
  • ΚΙΤ. 74
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.40
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Κουτσιαύτης Αριστομένης
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 7
  • ΣΟΥΤ 176
  • 1 4
  • X 2
  • 2 4
  • GOALS 20
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 17.60
  • ΦΑΟΥΛ 326
  • Φ. ΜΟ 32.60
  • ΚΙΤ. 57
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.70
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.10
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Μάνταλος Σταύρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 169
  • 1 3
  • X 4
  • 2 2
  • GOALS 16
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.78
  • ΦΑΟΥΛ 271
  • Φ. ΜΟ 30.11
  • ΚΙΤ. 55
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.11
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 4
  • ΣΟΥΤ 169
  • 1 2
  • X 2
  • 2 5
  • GOALS 23
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.78
  • ΦΑΟΥΛ 287
  • Φ. ΜΟ 31.89
  • ΚΙΤ. 39
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.33
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.22
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Στυλιαράς Δημήτρης
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 171
  • 1 4
  • X 3
  • 2 2
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.00
  • ΦΑΟΥΛ 316
  • Φ. ΜΟ 35.11
  • ΚΙΤ. 52
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.78
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.11
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 6
 • Βάτσιος Αριστείδης
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 4
  • ΣΟΥΤ 166
  • 1 3
  • X 3
  • 2 3
  • GOALS 21
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.44
  • ΦΑΟΥΛ 275
  • Φ. ΜΟ 30.56
  • ΚΙΤ. 65
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.22
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Κουμπαράκης Στέφανος
  • ΑΓΩΝΕΣ 8
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 132
  • 1 4
  • X 3
  • 2 1
  • GOALS 12
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 16.50
  • ΦΑΟΥΛ 232
  • Φ. ΜΟ 29.00
  • ΚΙΤ. 42
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.25
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Μπλάνας Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 8
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 162
  • 1 4
  • X 1
  • 2 3
  • GOALS 21
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.25
  • ΦΑΟΥΛ 262
  • Φ. ΜΟ 32.75
  • ΚΙΤ. 39
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.88
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Αρετόπουλος Αλεξάνδρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 8
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 113
  • 1 3
  • X 2
  • 2 3
  • GOALS 11
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 14.13
  • ΦΑΟΥΛ 189
  • Φ. ΜΟ 23.63
  • ΚΙΤ. 47
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.88
  • ΚΟΚ. 3
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.38
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Θάνος Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 4
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 71
  • 1 1
  • X 2
  • 2 1
  • GOALS 6
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 17.75
  • ΦΑΟΥΛ 122
  • Φ. ΜΟ 30.50
  • ΚΙΤ. 21
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.25
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Καλογερόπουλος Χαράλαμπος
  • ΑΓΩΝΕΣ 4
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 67
  • 1 0
  • X 3
  • 2 1
  • GOALS 5
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 16.75
  • ΦΑΟΥΛ 132
  • Φ. ΜΟ 33.00
  • ΚΙΤ. 28
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1