ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Στατιστικά ΔιαιτητώνΟΝΟΜΑ ΑΓΩΝΕΣ 1 X 2 GOALS ΠΕΝ. ΣΟΥΤ Σ.ΜΟ. ΦΑΟΥΛ Φ. ΜΟ ΚΙΤ. ΚΙΤ. ΜΟ ΚΟΚ. ΚΟΚ. ΜΟ ΑΠΟΒ.
Λαμπρόπουλος Μάριος 12 4 4 4 20 3 227 18.92 400 33.33 73 6.08 0 0.00 1
Παπαδόπουλος Ιωάννης 11 4 2 5 31 4 208 18.91 361 32.82 57 5.18 1 0.09 3
Δημητρόπουλος Αλέξανδρος 11 2 3 6 30 3 222 20.18 341 31.00 68 6.18 0 0.00 4
Κουκουλάκης Μιχαήλ 11 6 3 2 25 2 226 20.55 379 34.45 61 5.55 2 0.18 4
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 11 3 3 5 26 3 248 22.55 302 27.45 63 5.73 0 0.00 2
Κύζας Γεώργιος 11 8 2 1 31 5 200 18.18 366 33.27 65 5.91 1 0.09 4
Αρετόπουλος Αλεξάνδρος 11 5 3 3 24 4 227 20.64 291 26.45 62 5.64 0 0.00 1
Γιάχος Αθανάσιος 10 5 2 3 20 3 190 19.00 291 29.10 62 6.20 2 0.20 7
Κομίνης Γεώργιος 10 6 1 3 19 0 193 19.30 314 31.40 62 6.20 0 0.00 1
Δελφάκης Ιωάννης 10 4 0 6 23 2 192 19.20 292 29.20 52 5.20 1 0.10 3
Σπάθας Ηλίας 10 4 5 1 22 2 213 21.30 257 25.70 46 4.60 1 0.10 1
Καλογερόπουλος Χαράλαμπος 10 6 1 3 28 8 203 20.30 297 29.70 57 5.70 2 0.20 9
Παπαπέτρου Αναστάσιος 9 3 4 2 19 1 181 20.11 307 34.11 43 4.78 0 0.00 2
Μάνταλος Σταύρος 9 2 4 3 18 6 171 19.00 271 30.11 42 4.67 2 0.22 5
Παππάς Ανδρέας 9 5 3 1 16 2 159 17.67 325 36.11 38 4.22 0 0.00 0
Τζήλος Αθανάσιος 9 6 3 0 24 1 179 19.89 274 30.44 39 4.33 0 0.00 3
Βοσκάκης Μιχαήλ 9 3 4 2 19 0 194 21.56 195 21.67 35 3.89 0 0.00 0
Βάτσιος Αριστείδης 9 5 2 2 24 3 196 21.78 265 29.44 55 6.11 0 0.00 4
Καραντώνης Δημήτριος 8 5 1 2 19 0 163 20.38 233 29.13 39 4.88 1 0.13 3
Κιοτζένης Ευάγγελος 8 2 2 4 9 2 152 19.00 241 30.13 42 5.25 0 0.00 1
Μήτσιος Χρήστος 7 4 1 2 17 2 142 20.29 212 30.29 30 4.29 0 0.00 1
Στυλιαράς Δημήτρης 7 3 2 2 12 3 131 18.71 262 37.43 47 6.71 0 0.00 3
Τριτσώνης Σταύρος 6 3 2 1 13 0 115 19.17 207 34.50 40 6.67 0 0.00 1
Θάνος Δημήτριος 6 0 4 2 8 1 123 20.50 228 38.00 34 5.67 1 0.17 2
Σελίμος Σπυρίδων 5 3 1 1 16 2 93 18.60 154 30.80 36 7.20 0 0.00 2
Φωτιάδης Ανανίας 5 3 1 1 10 1 98 19.60 150 30.00 32 6.40 0 0.00 2
Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης 1 0 0 1 3 0 28 28.00 28 28.00 5 5.00 0 0.00 1
Ευαγγέλου Άγγελος 1 1 0 0 3 0 20 20.00 31 31.00 6 6.00 0 0.00 0
Μουρτζάκης Ιωάννης 1 1 0 0 7 0 25 25.00 22 22.00 1 1.00 0 0.00 0
Φουκάκης Γεώργιος 1 1 0 0 4 0 28 28.00 27 27.00 2 2.00 0 0.00 0
Τίκας Τριαντάφυλλος 1 0 1 0 0 0 14 14.00 24 24.00 3 3.00 0 0.00 0
 • Λαμπρόπουλος Μάριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 12
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 227
  • 1 4
  • X 4
  • 2 4
  • GOALS 20
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.92
  • ΦΑΟΥΛ 400
  • Φ. ΜΟ 33.33
  • ΚΙΤ. 73
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.08
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 4
  • ΣΟΥΤ 208
  • 1 4
  • X 2
  • 2 5
  • GOALS 31
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.91
  • ΦΑΟΥΛ 361
  • Φ. ΜΟ 32.82
  • ΚΙΤ. 57
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.18
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Δημητρόπουλος Αλέξανδρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 222
  • 1 2
  • X 3
  • 2 6
  • GOALS 30
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.18
  • ΦΑΟΥΛ 341
  • Φ. ΜΟ 31.00
  • ΚΙΤ. 68
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.18
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Κουκουλάκης Μιχαήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 226
  • 1 6
  • X 3
  • 2 2
  • GOALS 25
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.55
  • ΦΑΟΥΛ 379
  • Φ. ΜΟ 34.45
  • ΚΙΤ. 61
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.55
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.18
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 248
  • 1 3
  • X 3
  • 2 5
  • GOALS 26
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 22.55
  • ΦΑΟΥΛ 302
  • Φ. ΜΟ 27.45
  • ΚΙΤ. 63
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.73
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Κύζας Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 5
  • ΣΟΥΤ 200
  • 1 8
  • X 2
  • 2 1
  • GOALS 31
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.18
  • ΦΑΟΥΛ 366
  • Φ. ΜΟ 33.27
  • ΚΙΤ. 65
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.91
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Αρετόπουλος Αλεξάνδρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 4
  • ΣΟΥΤ 227
  • 1 5
  • X 3
  • 2 3
  • GOALS 24
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.64
  • ΦΑΟΥΛ 291
  • Φ. ΜΟ 26.45
  • ΚΙΤ. 62
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.64
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Γιάχος Αθανάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 190
  • 1 5
  • X 2
  • 2 3
  • GOALS 20
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.00
  • ΦΑΟΥΛ 291
  • Φ. ΜΟ 29.10
  • ΚΙΤ. 62
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.20
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.20
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 7
 • Κομίνης Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 193
  • 1 6
  • X 1
  • 2 3
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.30
  • ΦΑΟΥΛ 314
  • Φ. ΜΟ 31.40
  • ΚΙΤ. 62
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.20
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Δελφάκης Ιωάννης
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 192
  • 1 4
  • X 0
  • 2 6
  • GOALS 23
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.20
  • ΦΑΟΥΛ 292
  • Φ. ΜΟ 29.20
  • ΚΙΤ. 52
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.20
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.10
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Σπάθας Ηλίας
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 213
  • 1 4
  • X 5
  • 2 1
  • GOALS 22
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 21.30
  • ΦΑΟΥΛ 257
  • Φ. ΜΟ 25.70
  • ΚΙΤ. 46
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.60
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.10
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Καλογερόπουλος Χαράλαμπος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 8
  • ΣΟΥΤ 203
  • 1 6
  • X 1
  • 2 3
  • GOALS 28
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.30
  • ΦΑΟΥΛ 297
  • Φ. ΜΟ 29.70
  • ΚΙΤ. 57
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.70
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.20
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 9
 • Παπαπέτρου Αναστάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 181
  • 1 3
  • X 4
  • 2 2
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.11
  • ΦΑΟΥΛ 307
  • Φ. ΜΟ 34.11
  • ΚΙΤ. 43
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.78
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Μάνταλος Σταύρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 171
  • 1 2
  • X 4
  • 2 3
  • GOALS 18
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.00
  • ΦΑΟΥΛ 271
  • Φ. ΜΟ 30.11
  • ΚΙΤ. 42
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.67
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.22
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 5
 • Παππάς Ανδρέας
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 159
  • 1 5
  • X 3
  • 2 1
  • GOALS 16
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 17.67
  • ΦΑΟΥΛ 325
  • Φ. ΜΟ 36.11
  • ΚΙΤ. 38
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.22
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0
 • Τζήλος Αθανάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 179
  • 1 6
  • X 3
  • 2 0
  • GOALS 24
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.89
  • ΦΑΟΥΛ 274
  • Φ. ΜΟ 30.44
  • ΚΙΤ. 39
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.33
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Βοσκάκης Μιχαήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 194
  • 1 3
  • X 4
  • 2 2
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 21.56
  • ΦΑΟΥΛ 195
  • Φ. ΜΟ 21.67
  • ΚΙΤ. 35
  • ΚΙΤ. ΜΟ 3.89
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0
 • Βάτσιος Αριστείδης
  • ΑΓΩΝΕΣ 9
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 196
  • 1 5
  • X 2
  • 2 2
  • GOALS 24
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 21.78
  • ΦΑΟΥΛ 265
  • Φ. ΜΟ 29.44
  • ΚΙΤ. 55
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.11
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Καραντώνης Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 8
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 163
  • 1 5
  • X 1
  • 2 2
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.38
  • ΦΑΟΥΛ 233
  • Φ. ΜΟ 29.13
  • ΚΙΤ. 39
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.88
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.13
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Κιοτζένης Ευάγγελος
  • ΑΓΩΝΕΣ 8
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 152
  • 1 2
  • X 2
  • 2 4
  • GOALS 9
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.00
  • ΦΑΟΥΛ 241
  • Φ. ΜΟ 30.13
  • ΚΙΤ. 42
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.25
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Μήτσιος Χρήστος
  • ΑΓΩΝΕΣ 7
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 142
  • 1 4
  • X 1
  • 2 2
  • GOALS 17
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.29
  • ΦΑΟΥΛ 212
  • Φ. ΜΟ 30.29
  • ΚΙΤ. 30
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.29
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Στυλιαράς Δημήτρης
  • ΑΓΩΝΕΣ 7
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 131
  • 1 3
  • X 2
  • 2 2
  • GOALS 12
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.71
  • ΦΑΟΥΛ 262
  • Φ. ΜΟ 37.43
  • ΚΙΤ. 47
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.71
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Τριτσώνης Σταύρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 6
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 115
  • 1 3
  • X 2
  • 2 1
  • GOALS 13
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.17
  • ΦΑΟΥΛ 207
  • Φ. ΜΟ 34.50
  • ΚΙΤ. 40
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.67
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Θάνος Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 6
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 123
  • 1 0
  • X 4
  • 2 2
  • GOALS 8
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.50
  • ΦΑΟΥΛ 228
  • Φ. ΜΟ 38.00
  • ΚΙΤ. 34
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.67
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.17
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Σελίμος Σπυρίδων
  • ΑΓΩΝΕΣ 5
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 93
  • 1 3
  • X 1
  • 2 1
  • GOALS 16
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.60
  • ΦΑΟΥΛ 154
  • Φ. ΜΟ 30.80
  • ΚΙΤ. 36
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.20
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Φωτιάδης Ανανίας
  • ΑΓΩΝΕΣ 5
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 98
  • 1 3
  • X 1
  • 2 1
  • GOALS 10
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.60
  • ΦΑΟΥΛ 150
  • Φ. ΜΟ 30.00
  • ΚΙΤ. 32
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.40
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 28
  • 1 0
  • X 0
  • 2 1
  • GOALS 3
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 28.00
  • ΦΑΟΥΛ 28
  • Φ. ΜΟ 28.00
  • ΚΙΤ. 5
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Ευαγγέλου Άγγελος
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 20
  • 1 1
  • X 0
  • 2 0
  • GOALS 3
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.00
  • ΦΑΟΥΛ 31
  • Φ. ΜΟ 31.00
  • ΚΙΤ. 6
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0
 • Μουρτζάκης Ιωάννης
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 25
  • 1 1
  • X 0
  • 2 0
  • GOALS 7
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 25.00
  • ΦΑΟΥΛ 22
  • Φ. ΜΟ 22.00
  • ΚΙΤ. 1
  • ΚΙΤ. ΜΟ 1.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0
 • Φουκάκης Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 28
  • 1 1
  • X 0
  • 2 0
  • GOALS 4
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 28.00
  • ΦΑΟΥΛ 27
  • Φ. ΜΟ 27.00
  • ΚΙΤ. 2
  • ΚΙΤ. ΜΟ 2.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0
 • Τίκας Τριαντάφυλλος
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 14
  • 1 0
  • X 1
  • 2 0
  • GOALS 0
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 14.00
  • ΦΑΟΥΛ 24
  • Φ. ΜΟ 24.00
  • ΚΙΤ. 3
  • ΚΙΤ. ΜΟ 3.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0