ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Στατιστικά ΔιαιτητώνΟΝΟΜΑ ΑΓΩΝΕΣ 1 X 2 GOALS ΠΕΝ. ΣΟΥΤ Σ.ΜΟ. ΦΑΟΥΛ Φ. ΜΟ ΚΙΤ. ΚΙΤ. ΜΟ ΚΟΚ. ΚΟΚ. ΜΟ ΑΠΟΒ.
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 17 5 4 8 38 6 337 19.82 563 33.12 89 5.24 0 0.00 3
Τριτσώνης Σταύρος 17 7 3 7 28 2 317 18.65 600 35.29 92 5.41 3 0.18 6
Μάνταλος Σταύρος 16 4 7 5 32 3 303 18.94 554 34.63 94 5.88 4 0.25 7
Κάκος Αναστάσιος 14 7 4 3 33 6 274 19.57 472 33.71 98 7.00 4 0.29 6
Τσινιάρης Μιχαήλ 14 4 8 2 30 2 269 19.21 511 36.50 106 7.57 4 0.29 4
Κωνσταντινέας Πέτρος 14 6 3 5 32 5 258 18.43 588 42.00 87 6.21 2 0.14 9
Θάνος Δημήτριος 14 5 6 3 34 6 287 20.50 499 35.64 86 6.14 2 0.14 8
Παμπορίδης Βασίλειος 14 10 3 1 36 2 294 21.00 457 32.64 58 4.14 4 0.29 6
Μήτσιος Χρήστος 12 7 4 1 28 4 250 20.83 444 37.00 60 5.00 0 0.00 1
Σπάθας Ηλίας 12 5 2 5 21 0 255 21.25 360 30.00 52 4.33 4 0.33 6
Παππάς Ανδρέας 12 5 2 5 29 3 226 18.83 541 45.08 79 6.58 1 0.08 3
Γιάχος Αθανάσιος 11 6 2 3 23 2 216 19.64 451 41.00 67 6.09 1 0.09 4
Καλόπουλος Δημήτριος 11 3 3 5 26 6 211 19.18 419 38.09 57 5.18 1 0.09 3
Σταθόπουλος Γεώργιος 11 7 3 1 19 5 209 19.00 463 42.09 73 6.64 1 0.09 3
Αρετόπουλος Αλεξάνδρος 10 7 1 2 20 1 175 17.50 328 32.80 48 4.80 1 0.10 2
Βοσκάκης Μιχαήλ 10 5 3 2 23 0 195 19.50 296 29.60 45 4.50 3 0.30 5
Λαμπρόπουλος Μάριος 8 3 3 2 19 2 159 19.88 305 38.13 52 6.50 2 0.25 6
Αμπάρκιολης Απόστολος 6 4 2 0 11 0 106 17.67 203 33.83 29 4.83 0 0.00 1
Κουκουλάκης Μιχαήλ 6 2 2 2 15 3 121 20.17 223 37.17 39 6.50 0 0.00 2
Χαραλαμπίδης Ναθαναήλ 5 3 0 2 13 2 117 23.40 165 33.00 25 5.00 1 0.20 2
Ζαχαριάδης Πραξιτέλης 4 4 0 0 15 0 93 23.25 128 32.00 13 3.25 0 0.00 1
Κύρκος Δημήτριος 1 1 0 0 2 0 25 25.00 43 43.00 7 7.00 0 0.00 1
Δαλούκας Γεώργιος 1 0 0 1 1 1 20 20.00 37 37.00 6 6.00 0 0.00 0
 • Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 17
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 337
  • 1 5
  • X 4
  • 2 8
  • GOALS 38
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.82
  • ΦΑΟΥΛ 563
  • Φ. ΜΟ 33.12
  • ΚΙΤ. 89
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.24
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Τριτσώνης Σταύρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 17
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 317
  • 1 7
  • X 3
  • 2 7
  • GOALS 28
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.65
  • ΦΑΟΥΛ 600
  • Φ. ΜΟ 35.29
  • ΚΙΤ. 92
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.41
  • ΚΟΚ. 3
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.18
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 6
 • Μάνταλος Σταύρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 16
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 303
  • 1 4
  • X 7
  • 2 5
  • GOALS 32
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.94
  • ΦΑΟΥΛ 554
  • Φ. ΜΟ 34.63
  • ΚΙΤ. 94
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.88
  • ΚΟΚ. 4
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.25
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 7
 • Κάκος Αναστάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 14
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 274
  • 1 7
  • X 4
  • 2 3
  • GOALS 33
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.57
  • ΦΑΟΥΛ 472
  • Φ. ΜΟ 33.71
  • ΚΙΤ. 98
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.00
  • ΚΟΚ. 4
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.29
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 6
 • Τσινιάρης Μιχαήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 14
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 269
  • 1 4
  • X 8
  • 2 2
  • GOALS 30
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.21
  • ΦΑΟΥΛ 511
  • Φ. ΜΟ 36.50
  • ΚΙΤ. 106
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.57
  • ΚΟΚ. 4
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.29
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Κωνσταντινέας Πέτρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 14
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 5
  • ΣΟΥΤ 258
  • 1 6
  • X 3
  • 2 5
  • GOALS 32
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.43
  • ΦΑΟΥΛ 588
  • Φ. ΜΟ 42.00
  • ΚΙΤ. 87
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.21
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.14
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 9
 • Θάνος Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 14
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 287
  • 1 5
  • X 6
  • 2 3
  • GOALS 34
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.50
  • ΦΑΟΥΛ 499
  • Φ. ΜΟ 35.64
  • ΚΙΤ. 86
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.14
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.14
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 8
 • Παμπορίδης Βασίλειος
  • ΑΓΩΝΕΣ 14
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 294
  • 1 10
  • X 3
  • 2 1
  • GOALS 36
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 21.00
  • ΦΑΟΥΛ 457
  • Φ. ΜΟ 32.64
  • ΚΙΤ. 58
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.14
  • ΚΟΚ. 4
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.29
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 6
 • Μήτσιος Χρήστος
  • ΑΓΩΝΕΣ 12
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 4
  • ΣΟΥΤ 250
  • 1 7
  • X 4
  • 2 1
  • GOALS 28
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.83
  • ΦΑΟΥΛ 444
  • Φ. ΜΟ 37.00
  • ΚΙΤ. 60
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Σπάθας Ηλίας
  • ΑΓΩΝΕΣ 12
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 255
  • 1 5
  • X 2
  • 2 5
  • GOALS 21
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 21.25
  • ΦΑΟΥΛ 360
  • Φ. ΜΟ 30.00
  • ΚΙΤ. 52
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.33
  • ΚΟΚ. 4
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.33
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 6
 • Παππάς Ανδρέας
  • ΑΓΩΝΕΣ 12
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 226
  • 1 5
  • X 2
  • 2 5
  • GOALS 29
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 18.83
  • ΦΑΟΥΛ 541
  • Φ. ΜΟ 45.08
  • ΚΙΤ. 79
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.58
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.08
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Γιάχος Αθανάσιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 216
  • 1 6
  • X 2
  • 2 3
  • GOALS 23
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.64
  • ΦΑΟΥΛ 451
  • Φ. ΜΟ 41.00
  • ΚΙΤ. 67
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.09
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 4
 • Καλόπουλος Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 6
  • ΣΟΥΤ 211
  • 1 3
  • X 3
  • 2 5
  • GOALS 26
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.18
  • ΦΑΟΥΛ 419
  • Φ. ΜΟ 38.09
  • ΚΙΤ. 57
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.18
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Σταθόπουλος Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 11
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 5
  • ΣΟΥΤ 209
  • 1 7
  • X 3
  • 2 1
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.00
  • ΦΑΟΥΛ 463
  • Φ. ΜΟ 42.09
  • ΚΙΤ. 73
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.64
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.09
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 3
 • Αρετόπουλος Αλεξάνδρος
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 175
  • 1 7
  • X 1
  • 2 2
  • GOALS 20
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 17.50
  • ΦΑΟΥΛ 328
  • Φ. ΜΟ 32.80
  • ΚΙΤ. 48
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.80
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.10
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Βοσκάκης Μιχαήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 10
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 195
  • 1 5
  • X 3
  • 2 2
  • GOALS 23
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.50
  • ΦΑΟΥΛ 296
  • Φ. ΜΟ 29.60
  • ΚΙΤ. 45
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.50
  • ΚΟΚ. 3
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.30
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 5
 • Λαμπρόπουλος Μάριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 8
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 159
  • 1 3
  • X 3
  • 2 2
  • GOALS 19
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 19.88
  • ΦΑΟΥΛ 305
  • Φ. ΜΟ 38.13
  • ΚΙΤ. 52
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.50
  • ΚΟΚ. 2
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.25
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 6
 • Αμπάρκιολης Απόστολος
  • ΑΓΩΝΕΣ 6
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 106
  • 1 4
  • X 2
  • 2 0
  • GOALS 11
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 17.67
  • ΦΑΟΥΛ 203
  • Φ. ΜΟ 33.83
  • ΚΙΤ. 29
  • ΚΙΤ. ΜΟ 4.83
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Κουκουλάκης Μιχαήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 6
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 3
  • ΣΟΥΤ 121
  • 1 2
  • X 2
  • 2 2
  • GOALS 15
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.17
  • ΦΑΟΥΛ 223
  • Φ. ΜΟ 37.17
  • ΚΙΤ. 39
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.50
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Χαραλαμπίδης Ναθαναήλ
  • ΑΓΩΝΕΣ 5
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 2
  • ΣΟΥΤ 117
  • 1 3
  • X 0
  • 2 2
  • GOALS 13
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 23.40
  • ΦΑΟΥΛ 165
  • Φ. ΜΟ 33.00
  • ΚΙΤ. 25
  • ΚΙΤ. ΜΟ 5.00
  • ΚΟΚ. 1
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.20
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 2
 • Ζαχαριάδης Πραξιτέλης
  • ΑΓΩΝΕΣ 4
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 93
  • 1 4
  • X 0
  • 2 0
  • GOALS 15
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 23.25
  • ΦΑΟΥΛ 128
  • Φ. ΜΟ 32.00
  • ΚΙΤ. 13
  • ΚΙΤ. ΜΟ 3.25
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Κύρκος Δημήτριος
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 0
  • ΣΟΥΤ 25
  • 1 1
  • X 0
  • 2 0
  • GOALS 2
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 25.00
  • ΦΑΟΥΛ 43
  • Φ. ΜΟ 43.00
  • ΚΙΤ. 7
  • ΚΙΤ. ΜΟ 7.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1
 • Δαλούκας Γεώργιος
  • ΑΓΩΝΕΣ 1
  • ΠΕΝΑΛΤΙ 1
  • ΣΟΥΤ 20
  • 1 0
  • X 0
  • 2 1
  • GOALS 1
  • ΣΟΥΤ ΜΟ 20.00
  • ΦΑΟΥΛ 37
  • Φ. ΜΟ 37.00
  • ΚΙΤ. 6
  • ΚΙΤ. ΜΟ 6.00
  • ΚΟΚ. 0
  • ΚΟΚ. ΜΟ 0.00
  • ΑΠΟΒΟΛΕΣ 0